Helsingør den 20/05-2019

Portaler for Smiling Nordsjælland

Visit-helsingoer.dk - smilingnordsjaelland.dk

I dag er udfordringerne for VisitNordsjælland anderledes. Turisme Danmark er i forandring. Den digitale revolution har flyttet gæsterne, og der er kommet både nye kommunika- tionsplatforme og platformsøkonomi, der udfordrer de tidligere arbejdsformer. Samtidig ønsker regeringen den kommunale turismefremmeindsats konsolideret i 15 – 25 destinationsselskaber. 

Det er VisitNordsjællands klare målsætning at være et af disse selskaber, gerne ved en udvidelse eller ved tæt samarbejde med andre nærliggende kommuner og destinationsselskaber.

Dette er udefrakommende faktorer, som Visit- Nordsjælland er nødt til at tage højde for i forhold til en ny strategi, omend det stadig og altid må være gæsten og gæsteoplevelsen, der overordnet er i centrum. En gæst, som i højere grad end tidligere ønsker at se sig selv som en ”midlertidig lokal”, og som kan komme i mange former: 

Vedkommende kan være mødegæst fra mandag til torsdag og så feriegæst i weekenden, eller være campinggæst i form af overnatning, og kulturforbruger som besøgende på en af vores attraktioner. Grænserne er mere flydende end nogensinde før.Udenom VisitNordsjælland og gæsten finder vi følgende stakeholders i vilkårlig rækkefølge:

De fem ejerkommuner og borgerne i de fem kommuner, aktører i de fem kommuner, både turisme- og turismerelaterede aktører, kulturinstitutioner og samarbejdspartnere som Wonderful Copenhagen, VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Danske Destinationer m.fl. De har alle egne strategier, interesser og målsætninger – og disse skal afstemmes med vores interesser.

En af VisitNordsjællands fornemmeste opgaver må derfor være at være det samlende, lokale destinations- selskab, der på tværs af både aktørernes egne interesser og kommunegrænser kan udvikle og markedsføre destinationen.

VisitNordsjælland vil være Danmarks dygtigste destinationsselskab, der med solid lokal forankring og globalt udsyn udvikler og markedsfører De fem ejerkommuner, Nordsjælland og Kongernes Nordsjælland til gavn for både erhverv, borgere og turister i alle fem kommuner.

Der er behov for nye understøttende temaer, samarbejdspartnere og en mere agressiv markedsføring
Turister har i dag en øget digital adfærd før, under og efter deres rejse. De bliver inspirerede til, søger information om og genfortæller efterfølgende om deres oplevelser på digitale platforme, hvoraf mange er interessebårne. 
VisitNordsjælland skal være på disse platforme, og vi skal have modet til at turde eksperimentere med vores kommunikation og markedsføring her.

I takt med at disse interessefællesskaber og dermed målgrupper øges markant, skal vi imidlertid også være i stand til at kunne prioritere. Vi kan ikke markedsføre alt målrettet på alle markeder og segmenter, hverken nationalt eller internationalt, off- eller online. men vi kan samarbejde med andre platforme for at nyde den største berøringsflade.

Tema Indhold Primære målgruppe
Outdoor Til lands, vands og i luften Aktive, unge, tilskuere til events
Historie og kultur Både historiske og kulturelle fyrtårne 30+ / familier
Kun i Nordsjælland Helt særlige oplevelser eller events Afhænger af oplevelsen


Vi skal med andre ord kunne agere agilt og hurtig, sådan er det jo i den digitale verden – og mere målrettet med udvalgte segmenter. 
Men det skal ske i respekt for, og med udgangspunkt i, vores fortællinger og vores destinations styrkepositioner. 

Derfor har vi, med udgangspunkt i styrkepositionerne hos vores fem ejerkommuner, analyseret os frem til fire understøttende temaer til vores to hovedfortællinger, så vi får nogle arbejdsredskaber, inden for hvilke vores markedsføring og kommunikation altid skal kunne kategoriseres.

Både nationalt og internationalt er vi nødt til at vælge, hvilke målgrupper og historier det giver mening at gå efter. Prioriteringer vil ske med afsæt i disse understøttende temaer, i dialog med erhver- vet og deres ønsker, analyser af overnatningstal og interessegrupper.

Dog vil der fremadrettet også være rum til at eksperimentere lidt på basis af tendenser i tiden – eksempelvis inden for bære- dygtighed.En del af den internationale markedsføring sker i samarbejde med eksempelvis VisitDenmark eller andre strategiske samarbejdspartnere, og der vil i de kommende år være et større fokus på Danmark og nærmarkederne (Sverige, Norge, Tyskland og Holland).

VisitNordsjællands markedsføring tager dermed fremadrettet udgangspunkt, ikke alene i hoved- fortællingerne om Kongernes Nordsjælland og Den Danske Riviera og i dialogen med erhvervet, men også i høj grad i de fire temaer, der kan bruges mere målrettet til udvalgte segmenter, og som tænkes på tværs af organisationens interne faggrupper.

Se endvidere: Tal og fakta til 2017 hvor kurven knækker. - Siden er nu fjernet og Visit Nordsjælland er opløst."

Opdatering pr. 12/05-21 VisitNordsjælland er opløst pr 01-01-2021 efter Helsingør som den største i foreningen er trådt ud af samarbejdet

VisitNordsjaelland.dk var ikke i stand til at løse opgaven. Der satses nu på at markedsføre SmilingNordsjælland og Den Danske Riviera der defineres fra Hornbæk Dronningmølle - over Helsingør og Søndre Strandvej - Snekkersten og Espergærde.